Винаги намираме решения
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

NDT – Безразрушаващ контрол

Вече повече от 10 години ние оказваме услуги по безразрушителен контрол  в сферата на промишленността. От 2007-ма година в предприятието е внедрена система  за мениджмънт  на качеството в съответствие със стандарт  LST EN ISO IEC 17025

PMI – контрол химическия съатав на металите

Само за няколко секунди с помощта на оптико – емисионен спектрометър  ние имаме възможност да установим и анализираме до 70 химически елементи в метала. Благпдарение на прибора със съвременна технология можем да идентифицираме и леки елементи като C, S, P, Si

PWHT – термообработка на заварени съединения след заваряване

Термичната обработка на заварените съединения и основния метал може да бъде извършена с помощта на мощно оборудване 130 кВт, включващо 12 канала, управлявани независимо един от друг

Новини
2016 08 06

LLC Metesta organized UT training courses in July 2016.

2016 05 05

LLC  Metesta participated at ORLEN Lietuva Overhaul 2016  on 1- 15 of April 2016

Нашата дейност
Обучение
#

Периодически организовываем  подготовку  к сертификации и сертификацию специалистов неразрушающего контроля (НК) в соответствии со стандартом EN ISO 9712 и  Директивой оборудования под давлением PED 97/23/EC.