Винаги намираме решения
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

NDT – Безразрушаващ контрол

Вече повече от 10 години ние оказваме услуги по безразрушителен контрол  в сферата на промишленността. От 2007-ма година в предприятието е внедрена система  за мениджмънт  на качеството в съответствие със стандарт  LST EN ISO IEC 17025

PMI – контрол химическия съатав на металите

Само за няколко секунди с помощта на оптико – емисионен спектрометър  ние имаме възможност да установим и анализираме до 70 химически елементи в метала. Благпдарение на прибора със съвременна технология можем да идентифицираме и леки елементи като C, S, P, Si

PWHT – термообработка на заварени съединения след заваряване

Термичната обработка на заварените съединения и основния метал може да бъде извършена с помощта на мощно оборудване 130 кВт, включващо 12 канала, управлявани независимо един от друг

Новини
2019 12 22

Merry Christmas and a Happy New Year!

2018 12 12

Merry Christmas and a Happy New Year!

Нашата дейност
Обучение
#

Периодически организовываем  подготовку  к сертификации и сертификацию специалистов неразрушающего контроля (НК) в соответствии со стандартом EN ISO 9712 и  Директивой оборудования под давлением PED 97/23/EC.