Vienmēr atrodam risinājumu
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

NDT – nesagraujošā kontrole

Jau vairāk nekā 10 gadus mēs sniedzam nesagraujošās kontroles pakalpojumus rūpniecībai. Kopš 2007. gada uzņēmumā ir ieviesta kvalitātes vadības sistēma atbilstoši LST EN ISO IEC 17025 standarta prasībām un uzņēmums ir akreditēts veikt visu grupu potenciāli bīstamu iekārtu, konstrukciju tēraudu

PMI – metālu ķīmiskā sastāva noteikšana

Tikai dažu sekunžu laikā ar mobilā optiskās emisijas spektrometra palīdzību mēs varam konstatēt un izanalizēt līdz 70 ķīmisko elementu metālā. Pateicoties mūsdienu tehnoloģijām mēs varam identificēt arī vieglos elementus, tādus kā C, S, P, Si un veikt oglekļa tēraudu analīzi.

PWHT – metināto savienojumu termiskā apstrāde

Metināto savienojumu un pamatmetāla termiskā apstrāde var tikt veikta ar spēcīgu 130 kW iekārtu ar 12 individuāli kontrolējamiem kanāliem, vai arī ar mazākiem, bet kompaktākiem 4 kanālu invertora termiskās apstrādes aparātiem.

Jaunumi
2019 12 22

Merry Christmas and a Happy New Year!

2018 12 12

Merry Christmas and a Happy New Year!

Mūsu tirgi
Apmācības
#

Периодически организовываем  подготовку  к сертификации и сертификацию специалистов неразрушающего контроля (НК) в соответствии со стандартом EN ISO 9712 и  Директивой оборудования под давлением PED 97/23/EC.