Vienmēr atrodam risinājumu
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Citi pakalpojumi

Gammagrāfijas biezuma mērījumi – mēs veicam darbojošo cauruļvadu sieniņas biezuma mērījumus, izmantojot Ir-192 izotopus, bez izolācijas noņemšanas no cauruļvada.

Cietības mērījumi (HT) – mēs veicam metināto savienojumu un pamatmetāla cietības mērījumus ar portatīvām nēsājamām mērīšanas ierīcēm.

Metināšanas darbu uzraudzība – mēs veicam metināšanas darbu uzraudzību būvniecības projektos un metāla konstrukciju rūpnīcās.

Mēs veicam metināšanas procesu koordinēšanu un uzraudzību, plānošanu un nesagraujošo kontroli, kā arī sagatavojam tehnisko izpilddokumentāciju.