Vienmēr atrodam risinājumu
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #

PT – penetrācijas testi

Speciālisti

 • Speciālisti ir sertificēti atbilstoši EN ISO 9712 standartam un spiedieniekārtu direktīvai PED 97/23EC.
 • Penetrācijas testi (PT) 3 līmenis – 2 darbinieki.
 • Penetrācijas testi (PT) 2 līmenis – 18 darbinieku.

Iekārtas

 • Ultravioleto staru lampa – 2 gab.
 • Apgaismojuma mērītājs – 4 gab.
 • Dažādu tipu pārbaudes etaloni, indikatori.
 • Dažādu tipu piedevas materiālu uzklāšanai.

Materiāli

 • Izmantojamie materiāli ir sertificēti atbilstoši EN ISO 3452-1, EN ISO 3452-2 standartiem.
 • Izmantojamo materiālu veidi: aerosola baloniņi, šķidrumi, koncentrāti.
 • Mēs strādājam ar videi draudzīgiem materiāliem.