Vienmēr atrodam risinājumu
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #

LT – vakuuma testi

Speciālisti

 • Speciālisti ir sertificēti atbilstoši EN ISO 9712 standartam un spiedieniekārtu direktīvai PED 97/23EC.
 • Hermētiskuma testi (LT) 2 līmenis – 3 darbinieki.

Iekārtas

 • Vakuuma sūkņi − 3 gab.
 • Dažāda veida rāmīši.
 • Vakuumetri.

Materiāli

 • Tiek izmantoti burbuļus veidojošie materiāli.