Vienmēr atrodam risinājumu
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #

VT – vizuālā kontrole

Speciālisti

 • Speciālisti ir sertificēti atbilstoši EN ISO 9712 standartam un spiedieniekārtu direktīvai PED 97/23EC.
 • Vizuālā kontrole (VT) 3 līmenis – 2 darbinieki.
 • Vizuālā kontrole (VT) 2 līmenis – 23 darbinieki.

Iekārtas

 • Boroskopi – 2 gab.
 • Videoskopi – 2 gab.
 • Apgaismojuma mērītāji (luksmetri) – 3 gab.
 • Metināšanas šabloni, dažādi mērīšanas līdzekļi.