Vi hittar alltid en lösning
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Övriga tjänster

Gammagrafiska tjockleksmätningar – vi utför tjockleksmätningar av väggar i fungerande rörledningar med Ir-192 isotoper utan att ta bort rörisolering.

Hårdhetsprovning (HT) – vi utför hårdhetsprovning av svetsfogar och metallen med bärbara mätningsanordningar.

Tillsyn av svetsarbeten – vi utför tillsyn av svetsarbeten på konstruktionsprojekt och metallkonstruktionsfabriker.

Vi koordinerar och övervakar svetsningsprocesser, planerar och utför oförstörande provning samt förbereder teknisk dokumentation.